03.04.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
14.05.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС (пров. інж.)

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті

ГІДРОДИНАМІКА І АКУСТИКА

2021 ◊ Том 2 (92) ◊ Номер 2 с. 191-203

Б. М. Островерх*, Л. С. Потапенко*

* Інститут гідромеханіки НАН України, Київ, Україна

Дослідження впливу вітрових хвиль на замулення морського підхідного каналу за результатами моделювання та натурного спостереження

Gidrodin. akust. 2021, 2(2):191-203

МОВА ТЕКСТУ: Українська

АНОТАЦІЯ

Роботу присвячено дослідженню морфодинаміки прибережної зони глибоководного суднового ходу р. Дунай - Чорне море задля визначення впливу вітрових хвиль на замулення морського підхідного каналу на базі застосування комплексу числових математичних моделей та геоінформаційних систем. Дослідження виконано за результатами математичного моделювання та натурного спостереження протягом кількох років на базі сумісного використання розрахункових комплексів і застосування геоінформаційної системи для генерування розрахункових сіток і аналізу результатів. Вітрове хвилювання розраховувалось за спектральною хвильовою моделлю CMS-Wave, а течія та морфодинаміка - за моделлю мілкої води CMS-Flow. Для підготовки вихідних даних, аналізу та обробки числових результатів і натурних спостережень використовувалась геоінформаційна система. Проведено оцінку трансформації хвиль на огороджувальній дамбі морського підхідного каналу. Визначено зони акумуляції та розмиву каналу, які утворились у результаті моделювання 48 годин дії штормового хвилювання. Для верифікації отриманих даних проведено геоінформаційний аналіз за результатами промірів глибин у каналі та на його брівках до та після шторму. Продемонстровано відповідність результатів моделювання й спостережених зон акумуляції та розмиву. Визначено, що зони акумуляції наносів в каналі розташовані біля оголовку дамби на вході в морський підхідний канал. У зоні руйнування хвиль на правій брівці каналу спостерігається послідовність барів поперечного типу, пов'язаних з морфодинамічною нестійкістю, яка виникає при взаємодії хвиль і течій. Досліджено довгострокові морфологічні зміни під дією штормового хвилювання в зоні глибоководного суднового ходу. Визначено вплив захисних споруд на замулення каналу. Умови течії поступово наближаються до річкових, а основні зони акумуляції наносів переміщуються до входу в морський підхідний канал. Ці зміни відбуваються в результаті зведення захисної дамби, яка природним чином входить у структуру лівого берега каналу, та утворення бару на його правому березі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

морфодинаміка дна, течія, гирло, морський підхідний канал, зона акумуляції

ЛІТЕРАТУРА