03.04.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
14.05.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС (пров. інж.)

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті

ГІДРОДИНАМІКА І АКУСТИКА

2021 ◊ Том 2 (92) ◊ Номер 2 с. 111-125

А. І. Білеуш*, В. Л. Фрідріхсон*, О. І. Кривоног*, В. В. Кривоног*, П. Ю. Романенко*

* Інститут гідромеханіки НАН України, Київ, Україна

Дослідження конструкцій споруд для забезпечення стійкості зсувонебезпечних схилів, армованих геосинтетичними матеріалами

Gidrodin. akust. 2021, 2(2):111-125

МОВА ТЕКСТУ: Українська

АНОТАЦІЯ

Зсуви ґрунтів належать до класу найбільш небезпечних явищ у зонах забудови природних схилів. Вони можуть призводити до руйнування споруд і людських жертв. Тому обґрунтування захисних заходів з метою підвищення стійкості схилів має велике практичне значення. У статті наведено результати досліджень нових конструкцій протизсувних споруд для закріплення зсувонебезпечних схилів, армованих геосинтетичними матеріалами. Вони можуть виконувати декілька функцій, а саме: сприймати зсувне навантаження ґрунту схилу як підтримуюча споруда, виконувати функцію відведення води як дренажна споруда. За допомогою експериментального стенду проведено фізичне моделювання роботи запропонованих конструкцій у вигляді свердловин або виїмок. Паралельно розроблено математичну модель та промодельовано в двовимірній постановці роботу ґрунтоармованих конструкцій у схилах з урахуванням змінних властивостей ґрунтів. Виконано розрахунки в програмних середовищах Mathcad 15 і PLAXIS 2D. Отримано прийнятний для інженерних потреб ступінь збігу експериментальних і числових даних, а також розрахунків за обома методиками. Встановлено, що розроблені конструкції зменшують деформації в два-чотири рази в порівнянні з незакріпленим схилом, залежно від товщини ґрунтоармуючого елемента. Отже, проведення таких заходів значно підвищує стійкість схилів, у тому числі, ослаблених пластичними глинистими прошарками. Показано, що ґрунтозахисні конструкції у формі розташованих в ряд армованих геотекстилем виїмок здатні ефективно протидіяти зсувам. Це дозволяє скоротити витрати на будівництво, в порівнянні з традиційними інженерними рішеннями, не знижуючи вимог до безпеки споруд. Таким чином, продемонстровано доцільність використання геосинтетичних матеріалів у практиці закріплення зсувонебезпечних схилів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

конструкції протизсувних споруд, геосинтетичні матеріали, зсувонебезпечні схили, математична модель

ЛІТЕРАТУРА