03.04.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
14.05.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС (пров. інж.)

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті

ГІДРОДИНАМІКА І АКУСТИКА

2018 ◊ Том 1 (91) ◊ Номер 3 с. 249-267

А. І. Білеуш*, В. Л. Фрідріхсон*, О. І. Кривоног*, В. В. Кривоног*

* Інститут гідромеханіки НАН України, Київ, Україна

Дослідження роботи конструкції "ґрунт-геотекстиль" в якості фундаментної подушки для посилення міцності слабких ґрунтів

Gidrodin. akust. 2018, 1(3):249-267

https://doi.org/10.15407/jha2018.03.249

МОВА ТЕКСТУ: Українська

АНОТАЦІЯ

Актуальність питань щодо можливості будівництва на ділянках зі слабкими ґрунтами, які займають значні території України, зумовлює необхідність розробки й застосування заходів щодо посилення міцності слабких ґрунтів як основ для фундаментів. У статті наведено результати дослідження роботи армованої геосинтетичними матеріалами ґрунтової конструкції фундаментної подушки для укріплення слабких основ під фундаментами споруд. Експерименти виконувались на малорозмірних моделях, а чисельне моделювання - з використанням програмного комплексу PLAXIS. Згадана конструкція являє собою об'ємно замкнуту систему, міцність якої визначається її геометрією, міцністю геосинтетичних матеріалів, міцністю їх з'єднання, видом і щільністю заповнювача. Армована сітка розподіляє напруження по всій площі армування, забезпечуючи збільшення несучої здатності основи фундаменту і зменшуючи його деформації. У свою чергу, геотекстиль виконує функцію розділюючого шару між ґрунтом основи й заповнювачем. З огляду на те, що геосітка працює на розтяг, а ущільнений наповнювач - на стиск, наближено можна вважати, що під дією зовнішнього навантаження армовані ґрунтові конструкції імітують поведінку плити на пружній ґрунтовій основі. Результати експериментальних і чисельних досліджень нової конструкції фундаментної подушки показали, що вона зменшує деформації осідання фундаментів на (25...30)% і дозволяє скоротити витрати на будівництво в порівнянні з традиційними інженерними рішеннями. Запропоновану авторами конструкцію фундаментної подушки для посилення слабких ґрунтових основ можна застосовувати під башмаки стаканного типу збірних та монолітних залізобетонних колон, а також під стрічкові та стовпчасті фундаменти для стін у промисловому та громадському будівництві.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

конструкції "ґрунт-геотекстиль", фундаментна подушка, математична модель

ЛІТЕРАТУРА