29.09.2020

ПОДІЇ

VII міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка»

ГІДРОДИНАМІКА І АКУСТИКА

2018 ◊ Том 1 (91) ◊ Номер 2 с. 233-244

I. Г. Нестерук*, Б. Д. Шепетюк**

* Інститут гідромеханіки НАН України, Київ, Україна
** Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Форми стійких тонких осесиметричних вентильованих каверн у важкій рідині

Gidrodin. akust. 2018, 1(2):233-244

https://doi.org/10.15407/jha2018.02.233

МОВА ТЕКСТУ: Англійська

АНОТАЦІЯ

Розраховані форми тонких усталених осесиметричних вентильованих каверн для висхідного та низхідного потоків води при різних значеннях числа Фруда і радіусів розташованих у каверні циліндричних корпусів. Показано, що вентиляція збільшує розміри каверн за конічним кавітатором і зменшує довжину донних каверн. Якщо напрямок потоку води на нескінченності протилежний до сили тяжіння, то інтенсивність піддуву не може перевищувати деяке критичне значення для конічних кавітаторів, а також не може бути меншою за деяке значення для донних каверн.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

суперкавітація, вентильовані каверни, теорія тонкого тіла

ЛІТЕРАТУРА