ГІДРОДИНАМІКА І АКУСТИКА

2018 ◊ Том 1 (91) ◊ Номер 1 с. 33-41

Б. Б. Колупаєв*

* Інститут кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. С. Дем'янчука, Рівне, Україна

Динамічна в'язкопружність металонанодисперсного полівінілхлориду

Gidrodin. akust. 2018, 1(1):33-41

https://doi.org/10.15407/jha2018.01.033

МОВА ТЕКСТУ: Українська

АНОТАЦІЯ

Наведено результати дослідження динамічної в'язкопружності металонанодисперсних систем, отриманих на основі полівінілхлориду (ПВХ), в мегагерцовому діапазоні частот при температурах 298 К ≤ T ≤ Tg+10 К. На основі аналізу особливостей енергообміну між елементами структури розглянутого композиту з'ясовано механізм виникнення динамічної в'язкості та її зв'язок з максвеллівською теорією релаксаційної в'язкопружності. Встановлене аналітичне співвідношення між динамічною в'язкістю, об'ємною та зсувною деформаціями дозволяє прогнозувати поведінку ПВХ-систем у механічних та температурних полях.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

композит, в'язкість, релаксація, структурний елемент, в'язкопружність

ЛІТЕРАТУРА

  1. Mason P. Properties of polymers and nonlinear acoustics // Physical acoustics: Principles and methods. Part B, Vol. II. - New York and London : Academic Press, 1965. - 420 p.
  2. Contribution of thermal fluctuations to thermophysical properties of modified poly(vinilchloride) / B. B. Kolupaev, V. V. Klepko, E. V. Lebedev et al. // Polymer Sciences, Ser. A. - 2015. - Vol. 57, no. 2. - P. 139-146.
  3. Nakada O. Theory of viscoelasticity of amorphous polymers // Journal of Physical Society of Japan. - 1985. - Vol. 23. - P. 1804-1821.
  4. Френкель Я. И. Кинетическая теория жидкостей. - Л. : Наука, 1975. - 592 с.
  5. Ферри Д. Вязкоупругие свойства полимеров. - М. : ИЛ, 1963. - 535 с.
  6. Френкель С. Я., Цыгельный И. М., Колупаев Б. С. Молекулярная кибернетика. - Львов : Свит, 1990. - 166 с.
  7. Хохлов А. Р. О некоторых перспективных направлениях современной науки о полимерах // Высокомолекулярные соединения. Сер. А. - 1990. - Т. 32, № 9. - С. 1795-1810.
  8. Бартенев Г. М., Френкель С. Я. Физика полимеров. - Л. : Химия, 1990. - 430 с.
  9. Волынский А. Л., Бакеев Н. Ф. Структурная самоорганизация аморфных полимеров. - М. : Физматлит., 2005. - 328 с.