В.В.Серебряков
Опір осесиметричніх кавитаторів при малих числах кавітації

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 4, (2014) с.54-65
Досліджені особливості формування коефіцієнтів опору осесиметричних кавітаторів при малих числах кавітації. Основну увагу приділено удосконаленню залежностей для розрахунку видовжених кавітаторів у рамках моделі ідеальної нестисливої рідини. Детально досліджено вплив форми кавітаторів, числа кавітації та в'язкості на їхній опір. На основі асимптотичних і відомих чисельних рзв'язків розроблені універсальні асимптотичні апроксимації для розрахунку коефіцієнтів опору кавітаторів різної форми, включаючи конуси з кутами напіврозкриву (0…90)° при числах кавітації (0…0.2).
КЛЮЧОВI СЛОВА:
осесиметричний кавітатор, коефіцієнт опору, число кавітації, апроксимаційна залежність
МОВА ТЕКСТУ: російська