А.О.Борисюк
Метод визначення гемодинамічної значущості патологічної звитості коронарних артерій у хворих на коронарний синдром Х. Частина 1. Планарна звитість

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 3, (2014) с.23-35
На основі аналізу коронарограм хворих на коронарний синдром Х розроблено метод, який дає можливість лише за даними відповідної коронарної ангіографії визначати зміни у витратних характеристиках течії крові у великих коронарних артеріях, які виникають внаслідок появи планарної патологічної звитості останніх, а також встановлювати гемодинамічну значущість цих змін. Цей метод є неінвазивним, дозволяє виключати з розгляду ряд однакових факторів для початково нормальної і в подальшому патологічно звитої ділянки досліджуваної коронарної артерії, і дає можливість із задовільною для кардіологів точністю та швидкістю визначати шукані параметри течії крові у будь-який момент після проведення коронарної ангіографії. Крім того, розроблений метод не пов'язаний з вирішенням складних технічних завдань, не потребує спеціального обладнання, спеціальної фахової підготовки і значних фінансових затрат.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
коронарнa артерія, коронарний синдром, ангіографія
МОВА ТЕКСТУ: українська