В.Н.Глушко, В.П.Каян
Дослідження роботи плавцевого рушія з пружним закріпленням лопаті

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 4, (2013) с.13-18
Наведені результати експериментальних досліджень плавцевого рушія з робочим органом у вигляді підпружиненого жорсткого коливного крила з приводом від електромагнітного двигуна неповноповоротного типу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
плавцевий рушій, коливне крило
МОВА ТЕКСТУ: російська