O.Н.Майборода
Газодинамічні властивості води при надвисоких швидкостях руху

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 2, (2013) с.53-58
Розглядається проявлення стисливості води при русі тіл із числами M<1.5. Аналізується термічне рівняння стану та термодинамічні особливості розширення та стиску води при русі з надвисокими швидкостями. Запропоновано правило перерахунку коефіцієнтів тиску при обтіканні тонкого профілю нестисливою рідиною на їхні значення при заданому числі M до приєднання стрибка ущільнення. На відміну від правила Прандтля-Глауерта запропонований підхід враховує термодинамічні властивості середовища. Проаналізовано особливості утворення стрибків ущільнення при надзвуковому русі води. Наведено приклад розрахунку обтікання водою тонкого клина при числах M<1.5.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
тонкий профіль, стрибок ущільнення, коефіцієнт тиску
МОВА ТЕКСТУ: російська