В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання нестаціонарної турбулентної течії з перепоною на основі гібридного LES/URANS-підходу

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 2, (2013) с.22-36
Нестаціонарний тривимірний турбулентний потік нестисливої рідини над прямокутною двохвимірною перешкодою на пласкій пластині в примежовому шарі з турбулизацією зовнішнього потоку чисельно досліджується, використовуючи гібридний LES/URANS-підхід, пристінні моделі та кінцево-різницевий метод. Співвідношення висоти до довжини перешкоди становить 4, число Рейнольдса для перешкоди дорівнює 50000 та число Рейнольдса на ''вході'' є 24722 для турбулентного пограничного шару, параметр турбулізації зовнішнього потоку 0.004. Число використаних сіткових вузлів є 2883591. Течія біля стінок моделюється URANS з K-ε-πij моделлю турбулетності. Чисельне моделювання виконано для того, щоб вивчити середню швидкість, миттєві линії току, вектори швидкості, завихрення, осередненні по z, часу та ансамблю лінії току.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гібридний LES/URANS-підхід, чисельне моделювання, тривимірний турбулентний потік, примежовий шар
МОВА ТЕКСТУ: російська