Г.А.Воропаєв, Н.Ф.Димитрієва, Я.В.Загуменний
Структура турбулентного примежового шару при спільному використанні поверхні, яка деформується, і полімерних домішок слабої концентрації

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 2, (2013) с.3-12
Запропоновано математичну модель, що враховує залежність характеристик потоку від параметрів полімеру та покриття, яке деформується, в основі якої є модель переносу апружень Рейнольдса. На основі представленої моделі проведено чисельні розрахунки характеристик турбулентного примежового шару при сумісному використанні обох методів керування. Досліджено структуру турбулентної течії розчину полімеру слабкої концентрації вздовж поверхні, яка деформується.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
розчин полімеру, турбулентний примежовий шар, опір тертя, ефект Томса, тензор напружень Рейнольдса
МОВА ТЕКСТУ: російська