В.Л.Поляков
Фільтрування суспензії через зернисту загрузку при граничному насиченні її частини осадом

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 3, (2012) с.55-63
Сформульовано математичну задачу фільтрування суспензії крізь пористе (зернисте) завантаження з утворенням у ньому зони граничного насичення осадом. Одержано її наближений розв'язок, з якого випливають формули і рівняння для прогнозу зміни з часом і по висоті найважливіших фізико-хімічних і фільтраційних характеристик, обгрунтування технологічних параметрів. Виконано змістовний аналіз впливу ефекту граничного насичення на освітлюючу дію фільтра, який свідчить про його значущість.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
фільтрування суспензії, фізико-хімічні характеристики
МОВА ТЕКСТУ: російська