Н.С.Городецька, В.І.Нікішов, Л.В.Ткаченко
Чисельне моделювання розвитку вихорів Тейлора-Гертлера в нестаціонарній течії Куетта. 2. Різні параметри введення збурень

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 3, (2012) с.37-44
Розглядається чисельне моделювання розвитку регулярних збурень завихореності у примежовому шарі над зовнішнім циліндром після його зупинки в круговій течії Куетта між двома циліндрами, що обертаються. Основна увага приділяється дослідженню впливу розташування місця генерації і часу введення збурень у потік на характер розвитку поздовжніх вихорів, зокрема на зростання енергії, протяжність лінійної стадії розвитку. Досліджено також розвиток штучних вихрових структур різної довжини хвилі. Проведено аналіз впливу часу введення збурень в потік на швидкість їхнього наростання. Показано, що енергія збурень, що вносяться в область поза примежовим шаром, починає зростати з істотним запізненням порівняно з випадком, коли збурення вносяться всередину примежового шару. Продемонстровано, що швидкість зростання збурень суттєво залежить від довжини хвилі, і отримане значення хвильового параметра добре узгоджується з результатами, що отримані іншими авторами. Показано, що найбільші відмінності в зростанні збурень з різними довжинами хвиль спостерігаються у випадках, коли вони вносяться в область поза примежового шару.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
чисельне моделювання, примежовий шар, вихорові структури, енергія збурень
МОВА ТЕКСТУ: російська