I.Г.Нестерук, Б.Д.Шепетюк
Форма штучних осесиметричних каверн при до- та надкритичних значеннях інтенсивності піддуву

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 2, (2012) с.53-60
Розглянуто вплив різних інтенсивностей піддуву газу на форму тонких осесиметричних стаціонарних каверн з використанням моделі одновимірної нев'язкої течії нестисливого газу в кільцевому каналі між поверхнею каверни і корпусом тіла. Запропоновано безрозмірний параметр Ve -- відношення швидкісних напорів газу в фіксованому перерізі каверни та в потоці рідини. Показано, що форма каверни суттєво залежить від співвідношення Ve й числа кавітації у тому ж фіксованому перерізі. Порівняння значень цих параметрів виділяє до- та надкритичні випадки. Для докритичних інтенсивностей піддуву розв'язок може бути представлений у вигляді асимптотичного ряду, а форма вентильованої каверни наближається до парової з певним ефективним числом кавітації. При надкритичних інтенсивностях піддуву слід використовувати нелінійне рівняння. Виконано розрахунки довжини вентильованої каверни, що замикається на тілах конус-циліндр. Показано, що надкритичні значення інтенсивності вентиляції залишаються обмеженими.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
піддув газу, осесиметричні стаціонарні каверни, інтенсивність вентиляції
МОВА ТЕКСТУ: українська