Н.С.Городецька, В.І.Нікішов, Л.В.Ткаченко
Чисельне моделювання розвитку вихорів Тейлора-Гертлера у нестаціонарній течії Куетта. 1. Вплив початкової енергії збурень

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 2, (2012) с.3-16
Представлено результати чисельного моделювання розвитку регулярних збурень завихреності у примежовому шарі над увігнутою поверхнею. Примежовий шар формується над зовнішнім циліндром після його зупинки у круговій течії Куетта між двома циліндрами, що обертаються. Показано, що при введенні в потік регулярних вихрових збурень, які представляють собою систему поздовжніх вихорів типу вихорів Гертлера, спочатку спостерігається помітне падіння енергії вихрових збурень, пов'язане з їх пристосуванням до особливостей потоку. Падіння енергії збурень тим більше, чим більше енергія початкових збурень. З розвитком вихрових збурень їх енергія зростає і стають важливими нелінійні ефекти, причому при більшій початковій енергії збурень вплив нелінійних ефектів проявляється раніше. Вплив останніх призводить до відхилення кривих зростання енергії від експоненціального закону.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
чисельне моделювання, примежовий шар, вихори Тейлора-Гертлера, енергія збурень
МОВА ТЕКСТУ: російська