В.А.Воскобійник
Когерентні вихорові структури турбулентного примежового шару на поздовжньо обтічному циліндрі

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 1, (2012) с.49-62
У роботі наведені результати експериментальних досліджень структури турбулентного примежового шару на гнучкому видовженому поздовжньо обтічному циліндрі. Дослідження поля пульсацій пристінного тиску ансамблем мініатюрних датчиків, які встановлено врівень з обтічною поверхнею циліндра, дозволили вивчити особливості формування та розвитку когерентних вихрових структур примежового шару. Встановлено масштаби структур, їхні періоди генерації та відстані, які когерентні вихори проходять до свого виродження. Показано вплив кривизни обтічної поверхні циліндрів і режимів течії на структуру вихрового руху. Наведено апроксимуючі залежності визначення функції когерентності поля пульсацій тиску, конвективної швидкості пересування вихрових структур, їхнього поздовжнього масштабу та відстані переносу вздовж поверхні циліндра до виродження.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
турбулентний примежовий шар, поздовжньо обтічний циліндр, поле пульсацій пристінного тиску
МОВА ТЕКСТУ: російська