О.А.Рябенко
Проблеми і парадокси білякритичних течій рідини

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 4, (2011) с.37-51
Розглядаються білякритичні течії рідини, які недостатньо вивчені в теоретичному і експериментальному відношеннях. Наведено короткий огляд робіт, відзначена актуальність проблеми. Детально проаналізовані існуючі залежності, які використані для описання профілю вільної поверхні потоку. Висвітлені проблеми сучасного стану теорії і практики білякритичних течій. Сформульовані парадокси, що виникають при спробі описання всіх явищ розглядуваного класу з єдиних позицій. Суть виявлених парадоксів розкрита на основі експериментальних досліджень. Показано, що для коректного описання білякритичних течій рідини в додаток до числа Фруда в початковому перерізі цих течій необхідно враховувати ще й можливі нахил і кривизну елементарних струминок у цьому ж перерізі.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
білякритичні течії, профіль вільної поверхні
МОВА ТЕКСТУ: українська