З.І.Манова, І.Г.Нестерук, Б.Д.Шепетюк
Оцінки впливу інтенсивної вентиляції на форму тонких осесиметричних каверн

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 2, (2011) с.44-50
Розглянуто вплив пiддуву газу на форму тонких осесиметричних стацiонарних каверн. Використанi рiвняння першого наближення i модель одновимiрної нев'язкої течiї нестисливого газу в кiльцевому каналi мiж поверхнею каверни i цилiндричним корпусом тiла. Аналiз отриманого диференцiального рiвняння показав, що вентиляцiя може iстотно збiльшувати розмiри каверни, особливо для малих чисел кавiтацiї та для вузьких каналiв. Показано, що iнтенсивнiсть вентиляцiї может бути обмеженою двома критичними значеннями. Наведенi приклади розрахункiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
осесиметрична стацiонарна каверна, нев'язка течiя, кільцевий канал
МОВА ТЕКСТУ: українська