Є.О.Гаєв, О.М.Бердник
Моделювання стабілізованого потоку в'язкої рідини у не круглих каналах з легкопроникною шорсткістю

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 2, (2011) с.3-16
Класична внутрішня задача гідромеханіки про напірний потік в'язкої рідини в трубі довільного перетину узагальнена на випадок присутності поблизу її стінок легкопроникної шорсткості (ЛПШ). Математично це означає, що у лінійному випадку замість рівняння Пуассона розв'язується рівняння Гельмгольца з розривним коефіцієнтом. Чисельний розв'язок здійснено в середовищі MATLAB; запропоновані m-функції, що виражають розривний коефіцієнт A(y,z) у складній області через булеві змінні. Розглянуті еліптичний, прямокутний і трикутний перетини. Отримані як розподіли швидкості по перетину, так і коефіцієнт опору відповідної труби з ЛПШ. Достовірність чисельних розв'язків перевіряється на тестових випадках, для яких або існують результати інших авторів, або є можливим аналітичний розв'язок.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
труба довільного перетину, легкопроникна шорсткость, рівняння Гельмгольца
МОВА ТЕКСТУ: російська