В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання турбулентної течії з відривом в асиметричному каналі на основі гібридної LES/RANS-технології

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 3, (2010) с.24-37
Турбулентний потік з відривом в асиметричному каналі, що розширюється та з порогом, зверненим назад, чисельно моделюється за допомогою гібридної LES/RANS-технології для числа Рейнольдса, рівного 34376 для порогу, та для числа Рейнольдса на вході, рівного 137504. Великомасштабне поле течії одержується шляхом прямого інтегрування фільтрованих тривимірних нестаціонарних рівнянь Нав'є-Стокса для нестисливої рідини з пристінковою моделлю, використовуючи кінцево-різницевий метод для LES. Маломасштабні рухи параметризовані за допомогою динамічної підсіткової моделі. Течія біля стінок моделюється за допомогою RANS-технології з K-???ij моделлю турбулентності. Чисельне моделювання виконано для того, щоб вивчити середню швидкість, кінетичну енергію турбулентності, середній коефіцієнт тиску на стінці, середній коефіцієнт поверхневого тертя та середню довжину приєднання. Узгоджуванність обчисленних профілів середньої швидкості і турбулентних статистик з експериментальними результатами є доброю.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
пристінкова модель, кінцево-різницевий метод, профілі швидкості
МОВА ТЕКСТУ: російська