В.Т.Мовчан, Є.О.Шквар
Різнорівневі математичні моделі коефіцієнта турбулентної в'язкості

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 1, (2010) с.55-67
Представлено нові результати математичного моделювання пристінних градієнтних турбулентних зсувних течій на основі єдиного підходу до побудови моделі турбулентної в'язкості. Розглянуто сімейство напівемпіричних моделей, які володіють різними можливостями щодо врахування складності фізичних аспектів динаміки турбулентного руху, але об'єднані єдиним принципом побудови. Наводяться результати наближено-аналітичних і чисельних розрахунків характеристик різних турбулентних примежових шарів. Продемонстровано можливості розробленого єдиного підходу при моделюванні ряду течій, для яких є наявними експериментальні розподіли локальних і інтегральних характеристик.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
примежовий шар, моделі турбулентності, управління течією, турбулентна в`язкість
МОВА ТЕКСТУ: українська