О.В.Городецький, А.С.Котельнікова, В.І.Нікішов, В.В.Олексюк, П.Ю.Романенко, Л.В.Селезова, Г.П.Соколовський, С.М.Срібнюк
Генерація, розповсюдження та накат відокремлених хвиль на берегові схили

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 1, (2010) с.40-47
Представлено результати експериментальних досліджень генерації, розповсюдження та накату поверхневих відокремлених хвиль на берегові схили, які мають різні кути нахилу до горизонту. Описана методика генерації відокремлених хвиль та процес реєстрації деформації вільної поверхні при розповсюдженні відокремленої хвилі вздовж лотка. Отримані основні характеристики хвиль та величини накату хвиль на берег. Проведено порівняння результатів з відомими аналітичними залежностями та експериментальними даними.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
берегові схили, відокремлена хваля, деформація вільної поверхні, генерация хвиль
МОВА ТЕКСТУ: українська