Є.В.Бруяцький, О.Г.Костін
Пряме чисельне моделювання течії у плоскому каналі, що раптово розширюється, на основі рівнянь Нав’є-Стокса

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 1, (2010) с.11-27
Представлені результати чисельного дослідження структури течії у плоскому каналі на ділянці його раптового розширення. Розрахунки виконані на основі рішення повної системи нестаціонарних рівнянь Навьє-Стокса у змінних швидкість-тиск. Рішення одержано методом кінцевих відмінностей на основі використання універсального дискретного аналогу рівнянь ламінарних течій. В результаті вивчені поля швидкостей тиску, вихорова структура циркуляційної течії в області за уступом і визначений простір цієї зони в залежності від числа Рейнольса та параметру розширення. Одержані результати порівнюються з відомими експериментальними та розрахунковими даними.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
рівняння Навьє-Стокса, вихорова структура, поля швидкостей та тиску, циркуляційні течії
МОВА ТЕКСТУ: російська