И.Д.Борисов, С.А.Пославский, Ю.И.Руднєв
Експериментальне дослідження хвильових процесів у двошаровій системі незмішуваних токопровідних рідин

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 1, (2010) с.3-10
Наведено результати експериментальних досліджень хвильових процесів у двошаровій системі незмішуваних електропровідних рідин, які заповнюють прямокутну комірку й обмежені зверху і знизу горизонтальними пластинами--електродами. В однорідному вертикальному магнітному полі зі збільшенням сили струму, що пропускається через дану МГД--систему, рівноважний стан рідин втрачає стійкість, змінюючись хвильовим режимом руху. Визначено критичні значення сили струму, які відповідають режиму збудження хвиль на поверхні розділу рідин. Проведено розрахунки межі області стійкості у просторі основних параметрів МГД--системи. Результати розрахунків порівнюються з експериментальними даними.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
хвильові процеси, МГД-система, токопровідні рідини
МОВА ТЕКСТУ: російська