В.В.Решетняк, А.Н.Семко
Застосування методу Родiонова для розрахунку квазiодновимiрних течiй iдеальної стислої рiдини

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 3, (2009) с.56-64
Метод Родiонова адаптовано для розрахунку квазiодновимiрних течiй iдеальної стислої рiдини. Виконана рiзнична апроксимацiя рiвнянь руху та граничних умов на рухомих границях рiзних типiв: стiнка, поршень та вiльна поверхня. Верiфiкацiя розрахункового алгоритму проведена на рядi тестових задач з нерухомими та рухомими границями. Розрахована течiя у конкретнiй гiдроiмульснiй установцi
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська