І.І.Іевлев
Сепарування часток в гранульованому потоці

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 1, (2009) с.69-72
У даній роботі досліджується процес сепарування твердих часток у стаціонарному потоці гранульованого середовища в плоскому похилому лотку. Для опису динаміки основного потоку використовується реологічна модель Сэвиджа. Щільність часток домішки вважається малою, частки між собою не взаємодіють. Динаміка цих часток здійснюється під впливом поля сил ваги і впливу на них основного потоку. Чисельні результати наведені у вигляді графіків - траекторій руху часток.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська