Е.В.Бруяцкий, А.Г.Костин
Чисельне дослідження течії рідини в закритій прямокутній порожнині з верхньою кришкою, яка рухається

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 1, (2009) с.3-15
Унiверсальний дискретний аналог системи нестацiонарних рiвнянь Нав'є-Стокса у змiнних швидкiсть-тиск застосований для розв'язання задачi про змушений рух нестисливої рiдини всерединi замкнутої прямокутної порожнини пiд дiєю верхньої кришки, яка рухається. Чисельно дослiдженi особливостi полiв тиску i виникаючих рециркуляцiйних вихрових течiй в порожнинi в залежностi вiд числа Рейнольдса при заданiй геометрiї порожнини. Приведенi результати чисельних розрахункiв, якi iлюструють ефективнiсть i можливiсть запропонованого пiдходу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська