А.В.Бастеев, А.В.Дашков, О.В.Кравченко, О.Н.Репалова
Стійкість границі фазового переходу в рухомій неньютонiвській рiдині

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 2, (2008) с.69-74
Була проведена аналiтична оцiнка крiтерiя нестiйкостi положення межi роздiлу фаз рухомого ядра потоку та кристалiзованого шару неньютонiвської рiдини для стацiонарного теплообмiну, коли залежнiсть в'язкостi вiд швидкостi змiщення є степеневою.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська