О.В.Городецький, В.I.Нiкiшов
Генерацiя поверхневих гравiтацiйних хвиль локалiзованою областю завихреностi

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 2, (2008) с.48-58
Методом iнтегральних перетворень знайдено розв'язок задачi про генерацiю поверхневих гравiтацiйних хвиль джерелом довiльної потужностi, що знаходиться на заданiй глибинi в iдеальнiй нестисливiй рiдинi. Отримано асимптотичний розв'язок задачi, що описує поверхневi хвилi на великiй вiдстанi вiд джерела. На основi використання методу вiдображень побудовано розв'язок задачi про генерацiю поверхневих хвиль глибоко зануреною областю завихреностi. Зроблено уточнення вiдомих результатiв. Показано, що характер хвильових рухiв визначається спектром флуктуацiй завихреностi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська