В.Л.Поляков
Інтенсивне промочування багатошарових грунтів

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 1, (2008) с.69-79
Сформульована математична задача промочування багатошарового пористого середовища з утворенням на його поверхнi шару рiдини i одержано її точний розв'язок. Детально розглянутi три стадiї насичення середовища. На численних прикладах виконано аналiз впливу його неоднорiдностi на рiвень вiльної рiдини, швидкiсть iнфiльтрацiї, положення фронту промочування. Встановлено, що тiльки при вiдносно великiй потужностi слабопроникний шар спроможний суттєво змiнити фiльтрацiйну картину, набагато подовжити iснування поверхневого шару.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська