О.Я.Олійник, В.Л.Поляков
Теоретичні дослiдження фiльтрацiйних процесiв у пористих середовищах зi змiнними водно-фiзичними властивостями

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 2-3, (2007) с.122-138
Стисло викладенi основнi результати теоретичних дослiджень фiльтрацiйних i iнiцiйованих ними фiзико-хiмiчних, бiологiчних процесiв у природних i штучних пористих середовищах зi змiнними водно-фiзичними властивостями, якi отриманi у вiддiлi прикладної гiдродинамiки за перiод з 2002 по 2006~роки. Описанi iнженернi методи розрахунку фiльтрування суспензiй крiзь багатошаровi завантаження при лiнiйнiй кiнетицi масообмiну i обеззалiзення пiдземної води на очистних спорудах, виконано аналiтичними методами аналiз кризи опору в незв'язних грунтах при внутрiшнiй суфозiї. Розробки iлюстрованi рядом прикладiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська