Т.П.Коновалюк
Взаємодiя еліптичних вихорів

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 2, (2005) с.44-53
У рамках моментної моделi другого порядку розглянуто задачу про взаємодiю двох плоских плям однакової завихреностi, що розмiщенi в нев'язкiй однорiднiй необмеженiй рiдинi. Проведено порiвняння результатiв з даними, що отриманi при моделюваннi даної течiї методами точкових вихорiв та контурної динамiки. Визначенi границi застосування методу точкових вихорiв та моментної моделi другого порядку в даному випадку.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська