C.І.Кріль, М.Н.Чальцев
Рiвняння Бернуллi для потоку сумiшi газу та твердих частинок

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 1, (2004) с.3-8
Складено узагальнене рiвняння Бернуллi для потоку сумiшi газу та твердих частинок, яке ураховує стисливiсть газу, температуру i нерiвномiрнiсть розподiлу концентрацiї та швидкостей фаз по живому перерiзi потоку. Складання такого роду рiвняння математично точним та фiзично обгрунтованим методом має принципове значення, оскiльки вiдомi у науковiй лiтературi рiвняння Бернуллi для потоку того чи iншого гетерогенного середовища написанi не завжди вiрно. Одержанe у данiй роботi рiвняння Бернуллi носить унiверсальний характер i може бути основою методики гiдравлiчного розрахунку параметрiв руху не тiльки сумiшей газу i твердих частинок, а й, зокрема, суспензiй або сумiшей рiдини i бульбашок газу чи пару.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська