К.Каттані, Е.Лассера
Вейвлети в теорiї транспорту гетерогенних реагуючих розчинів

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 3, (2002) с.75-77
Розглядається дисперсiйне рiвняння одновимiрної конвекцiї (адвекцiї) теорiї транспорту гетерогенних реагуючих розчинених речовин у пористих середовищах. Вейвлетний розв'язок одержано в рамках мультирезольвентного аналiзу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: англійська