В.Л.Поляков
Розповсюдження забруднювачів в донних вiдкладеннях. 1. Теоретичні рішення

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 1, (2001) с.52-59
Cформульована математична задача дифузiйно-конвективного переносу забруднюючих речовин в однорiдному шарi донних вiдкладень з врахуванням його очищення внаслiдок трансформацiї та виносу забруднення, а також обмiнних процесiв. З використанням методу iнтегральних перетворень отриманий точний аналiтичний розв'язок. Розглянутi двi характернi стадiї розповсюдження забруднюючих речовин. На першiй значне забруднення поверхневого джерела води сприяє iнтенсивному насиченню донних вiдкладень забруднювача, на другiй, внаслiдок рiзкого зниження рiвня забрудненностi води, вiкладення поступово очищаються.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська