А.Н.Семко
Розрахунок течiї в гiдропушцi чисельним методом з штучною в'язкістю

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 1, (2000) с.88-91
Для розрахунку течiї в гiдропушцi ударної дiї розвинуто чисельний метод, заснований на введеннi в рiвняння руху штучної в'язкостi. Нестацiонарний рух стискаємої рiдини розглядається в квазiодномiрному наближеннi. Рiвняння стану води взято у формi, яка враховує можливу кавiтацiю рiдини. Результати розрахункiв, виконанi для гiдропушки конкретної конструкцiї, порiвнюються з розрахункам, проведеними чисельними методами характеристик i Годунова. Обговорються особливостi застосування розглянутого методу для рiшення задач нестацiонарного руху рiдини.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська