Примітки

до статті О.Д.Нікішової та В.В.Олексюка
"Розвиток конвекції в горизонтально неоднорідному потоці рідини скінченної глибини"
Прикл. гідромех., 1999, том 1(73), №2, с.32-37

до статті Е.І.Никифоровича
"Асимптотичні просторово-часові властивості ламінарних примежових шарів над викривленими поверхнями"
Прикл. гідромех., 1999, том 1(73), №1, с.38-51

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 3, (1999) с.82-82
UKR
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська