В.Л.Поляков
Нелiмiтований приплив поживних елементiв до сукупностi коренiв

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 1, (1999) с.73-78
Одержаний эфективний аналiтичний розв'язок задачi про несталий нелiмiтований приплив елементiв живлення внаслiдок їх дисперсiї, молекулярної дифузiї i з масовим потоком до сукупностi коренiв з врахуванням конкуренцiї останнiх. Обговорюється перехiд вiд структурної моделi, яка описує динамiку концентрацiї iонiв в грунтовому розчинi на мiкрорiвнi, до моделi бiологiчного суцiльного середовища.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська