Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 16 № 1
2013-2014
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-15
[RUS]

В.І.Бабій
Відношення сигнал/шум у гідрофізичних вимірюваннях
16-26
[RUS]

Н.С.Городецька, О.А.Неділько
Поширення антисиметричних хвиль у ступінчастому пружному хвилеводі
27-32
[RUS]

Б.Б.Колупаєв, В.В.Левчук, Ю.Р.Максимцев, Б.С.Колупаєв
В'язкопружні модулі й внутрішнє тертя металонаповненого полівінілхлориду
33-46
[RUS]

В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Деякі можливості підвищення ефективності спектрально-часового аналізу низькочастотних тонів акустичних кардіосигналів
47-53
[RUS]

Ю.І.Папкова
Взаємозв'язок моделі гідроакустичного плоскошаруватого хвилеводу на жорсткій основі з хвилеводом Пекеріса
54-63
[UKR]

М.Я.Семкiв, Г.М.Зражевський, В.Т.Маципура
Дифракція нормальних SH-хвиль на розрізі скінченної довжини у пружному хвилеводі