Б.Б.Колупаев, В.В.Левчук, Ю.Р.Максимцев, Б.С.Колупаев
Вязкоупругие модули и внутреннее трение металлонаполненного поливинилхлорида

Акустичний вісник, Том 16 № 1, (2013-2014) с.27-32
У мегагерцовому діапазоні частот проведені дослідження в'язкопружних модулів Юнга, зсуву, об'ємної деформації і внутрішнього тертя ПВХ-систем у залежності від амплітуди зовнішнього впливу, типу і вмісту нанодисперсних металів, а також температури. Встановлено роль зсувної та об'ємної в'язкості у дисипації енергії ультразвуку, а також вплив гідродинамічного ефекту й адгезії на межі розділу фаз ПВХ-наповнювач на формування в'язкопружних властивостей композиту.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
металонаповнений полівінілхлорид, наночастинки, в'язкопружні модулі, внутрішнє тертя, ультразвук