Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 12 № 3
2009
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-19
[RUS]

М.О.Булана, І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Поширення звукового сигналу у хвилеводі з неоднорідністю у вигляді камери
20-26
[UKR]

В.І.Гуляєв, Ю.О.Заєць
Поширення фронтів розривних хвиль у неоднорідних трансверсально-ізотропних пружних середовищах
27-32
[RUS]

Ю.М.Дудзінський, А.В.Жукова
Властивості кавітаційної області струминного гідродинамічного випромінювача в умовах гідростатичного тиску
33-40
[RUS]

О.В.Коржик
Амплітудно-частотні характеристики деяких форм коливань п'єзокерамічних циліндричних приймачів звуку при різних видах електродування в умовах зв'язаності
41-55
[RUS]

П.В.Лук’янов
Нестаціонарне поширення малих збурень від тонкого крила: ближнє й дальнє поле
56-61
[RUS]

В.О.Моісеєнко
Методика комплексного порівняння анізотропних матеріалів кубічної структури за пружними й хвилеводними властивостями