П.В.Лук’янов
Нестаціонарне поширення малих збурень від тонкого крила: ближнє й дальнє поле

Акустичний вiсник, Том 12 № 3, (2009) с.41-55
За певних обмежень виведено рівняння поширення малих збурень тривимірної нестаціонарної течії навколо тонкого крила. Показано, що воно у лінійному наближенні співпадає з відомим рівнянням акустики неоднорідного середовища. Проведено частотний аналіз характерних випадків спрощення одержаного рівняння. За допомогою класичного підходу Кірхгофа й узагальненої формули Гріна одержано інтегральне співвідношення, яке безпосередньо зв'язує акустичне ближнє й дальнє поле. Виконано порівняльний аналіз наскрізного розв'язку з існуючими підходами. Наведено приклад чисельного розрахунку ближнього й дальнього звукового поля, яке генерується при взаємодії неоднорорідного потоку з лопаттю ротора гелікоптера.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
обтікання лопаті ротора, аероакустика, генерація звуку потоком, підхід Кірхгофа, формула Гріна, ближнє й дальнє поле
МОВА ТЕКСТУ: російська