В.Л.Карлаш
Ще раз про втрати енергії в п’єзокерамічних резонаторах

Акустичний вісник, Том 17 № 1, (2015) с.34-47
Проаналізовані різні підходи до проблеми експериментального визначення в’язкопружних коефіцієнтів п’єзокерамічних резонаторів. На прикладі відомої задачі про вимушені поздовжні коливання тонкого п’єзокерамічного стержня з поперечною поляризацією досліджуються амплітудно- та фазо-частотні залежності в околі резонансних і антирезонансних частот. Наведені основи уточненої розрахунково-експериментальної методики визначення поперечного коефіцієнта електромеханічного зв’язку, а також тангенсів пружних і п’єзоелектричних втрат. Розрахунки амплітуд і фаз проведено для компонентів повної провідності. Одержані результати добре узгоджуються з експериментальними даними.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
п’єзокерамічні резонатори, коефіцієнт електромеханічного зв’язку, діелектричні втрати, пружні втрати, п’єзоелектричні втрати, вимушені коливання
МОВА ТЕКСТУ: українська