А.Ф.Назаренко, Т.М.Сліозберг, О.А.Назаренко
Визначення модельних параметрів протитечійної гідродинамічної випромінюючої системи, які відповідають її робочим режимам

Акустичний вісник, Том 16 № 3, (2013-2014) с.41-45
Розроблено трипараметричну модель протитечійної гідродинамічної випромінюючої системи зі звукоутворюючим елементом кавітаційної природи для обчислення основних частот коливань, які генеруються системою в різних робочих режимах. Дану статтю присвячено визначенню параметрів моделі для всього дослідженого діапазону швидкостей витікання робочої рідини з сопла з використанням методу послідовних наближень. На цій основі обчислені частоти генерованих коливань і середні тиски у звукоутворюючому елементі. Отримані результати добре узгоджуються з експериментальними даними.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гідродинамічне звукоутворення, гідродинамічна випромінююча система, звукоутворюючий елемент кавітаційної природи, трипараметрична модель
МОВА ТЕКСТУ: російська