З.Т.Назарчук, Д.Б.Куриляк, М.В.Войтко, Я.П.Кулинич
Дифракція пружної SH-хвилі на міжфазній тріщині в абсолютно жорсткому з'єднанні пластини з півпростором

Акустичний вiсник, Том 14 № 3, (2011) с.53-59
Розв'язано задачу дифракції пружної SH-хвилі на міжфазній тріщині, яка утворилась на межі абсолютно жорсткого з'єднання пластини з півпростором. Методом Вінера-Хопфа задачу зведено до розв'язання нескінченної системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Досліджено власні значення оператора динамічної задачі, які визначають комплексні резонансні частоти. Наведені залежності власних частот і коливань від параметрів структури.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
пружний півпростір, міжфазна тріщина, SH-хвилі, метод Вінера-Хопфа, власні коливання
МОВА ТЕКСТУ: українська