П.В.Лук’янов
Про один чисельно-аналітичний підхід до розв’язання задачі генерації звуку тонким крилом. Частина І. Загальна схема застосування для плоскої стаціонарної задачі

Акустичний вiсник, Том 14 № 3, (2011) с.46-52
Запропоновано чисельно-аналітичний метод для розв'язання задач акустики. Виконано його порівняльний аналіз зі спорідненими методами й розглянуто деталізовану схему використання на прикладах розв'язання плоских задач для рівняннь Гельмгольца, Кармана-Гудерлея. Обговорено особливості застосування даного методу в різних ситуаціях.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
чисельно-аналітичний метод, тонке крило, генерація звуку, рівняння Гельмгольца, рівняння Кармана-Гудерлея
МОВА ТЕКСТУ: російська