О.I.Калиняк, В.В.Михаськiв
Взаємодiя жорстких дискових включень у тривимiрному полi нестацiонарних пружних хвиль

Акустичний вiсник, Том 14 № 1, (2011) с.30-39
Методом граничних інтегральних рівнянь у часовій області розв'язано тривимірну нестаціонарну динамічну задачу теорії пружності для безмежної матриці з множинними жорсткими дисковими включеннями. Довільно розташовані включення ідеально з'єднані з матрицею, їхній рух характеризується поступальними переміщеннями й поворотами відносно центрів мас. Числові результати стосуються реакції двох компланарних кругових включень однакового розміру та маси на падіння пружної плоскої нестаціонарної поздовжньої хвилі. Проаналізовано вплив взаємодії включень на їхні кінематичні параметри, а також коефіцієнти інтенсивності динамічних напружень в їхньому околі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
композитні матеріали, жорстке включення, метод граничних інтегральних рівнянь, коефіцієнт інтенсивності напружень
МОВА ТЕКСТУ: українська