Т.В.Карнаухова
Активне демпфірування вимушених резонансних коливань пологої в’язкопружної композитної циліндричної панелі при дії на неї невідомого механічного навантаження

Акустичний вiсник, Том 11 № 4, (2008) с.24-30
За допомогою нового пiдходу розглянуто задачу про активне демпфiрування вимушених резонансних коливань ортотропної в'язкопружної композитної цилiндричної панелi з шарнiрно обпертими торцями. Механiчне навантаження вважається невiдомим i знаходиться за експериментальними показниками сенсора. Задача розв'язується методом Бубнова-Гальоркiна. Одержано формулу для рiзницi потенцiалiв, яку потрiбно пiдвести до актуатора для демпфiрування резонансних коливань панелi. Дослiджено вплив розмiрiв сенсорiв та актуаторiв, дисипативних властивостей матерiалiв i температури на ефективнiсть активного демпфiрування вимушених резонансних коливань цилiндричної панелi.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
в’язкопружність, полога оболонка, резонансні коливання, активне демпфірування, п’єзоелектричність, сенсор, актуатор
МОВА ТЕКСТУ: російська