В.Н.Олійник
Поширення хвиль у системі двох паралельних стержнів, періодично підкріплених жорсткими поперечними перегородками і зв'язаних з акустичним середовищем

Акустичний вiсник, Том 11 № 1, (2008) с.60-67
Розглянуто можливість поширення гармонічних хвиль у системі двох періодично підкріплених жорсткими поперечними перегородками паралельних ідеально пружних стержнів, які рухаються синхронно. Об'єми, обмежені стержнями й сусідніми перегородками, заповнені акустичним середовищем без дисипації. Із застосуванням методу Флоке одержано відповідне дисперсійне рівняння і проаналізовано його корені. Для ряду часткових випадків вказані діапазони існування хвилі, що поширюється. Встановлено, що при геометричних і фізичних параметрах, які відповідають будові легеневої паренхіми, для всього звукового частотного діапазону фазова швидкість знайденої хвилі не диспергує й відповідає ефективній швидкості поширення поздовжньої хвилі у гетерогенному середовищі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
періодична пружно-акустична структура, метод Флоке, гармонічна хвиля
МОВА ТЕКСТУ: українська