О.Я.Калюжний
Про один метод аналізу ефективності прийому сигналів у акустичних середовищах з багатоходовим поширенням і розсіюванням звуку

Акустичний вiсник, Том 11 № 1, (2008) с.12-27
Запропоновано універсальний метод оцінки ефективності виявлення сигналів у середовищах зі складними умовами поширення, для яких точне розв'язання задачі аналізу пов'язане з непереборними математичними труднощами. Зокрема, він дозволяє врахувати можливість негаусівських флуктуацій поля сигналу внаслідок розсіювання на статистичних неоднорідностях середовища. Метод базується на використанні асимптотичного розподілу ненегативних випадкових величин в області екстремальних значень аргументу. Показано, що для широкого класу алгоритмів прийому вихідні дані можна звести до двох основних параметрів: відношення сигнал/перешкода та індексу "мерехтінь" сигналу на виході обробки. Досліджено похибку методу на традиційних моделях релеївського та райсівського каналів. Показана можливість контролю точності обчислень з використанням параметрів системи обробки. Практичне застосування методу проілюстровано на прикладі задачі аналізу ефективності виявлення сигналів у багатопроменевому акустичному каналі з розсіюванням звуку на статистичних нерівностях поверхні. Запропоновано методику оцінки якості прийому за критерієм граничного відношення сигнал/перешкода на випромінювачі. Показані його переваги перед традиційним критерієм граничного відношення сигнал/перешкода на виході обробки.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
ефективність виявлення сигналів, відношення сигнал/перешкода, індекс ``мерехтінь'' сигналу, метод Накагамі
МОВА ТЕКСТУ: російська